IMG 2efbed30e5ced269b17f1e65d6251014 V

2024 SPIN DRŽAVNO(IZBORNO) 3 i 4 kolo

Na reci Rasina u okolini sela Grčak održaće se 3 i 4 kolo državnog(izbornog) prvenstva u disciplini SPIN.

POZIV 3, 4 kolo

           r e z u l t a t i 

3 KOLO                   4 KOLO

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac