2023 PLOVAK SRPSKE LIGE 3,4 kolo

1 i 2 jula održavaju se SRPSKE LIGE SEVER, JUG i ISTOK

                             r e z u l t a t i 

    SRPSKA LIGA SEVER (VOJVOĐANSKA LIGA) 3 kolo  

SRPSKA LIGA JUG 3 kolo                                  SRPSKA LIGA ISTOK 3 kolo

     

   SRPSKA LIGA SEVER (VOJVOĐANСKA LIGA) 4 kolo 

1. MOL MOL

2. SMUĐ 1955 CRVENKA

3. PODUNAVQE BAČ

 SRPSKA LIGA JUG 4 kolo         SRPSKA LIGA ISTOK 4 kolo

1.RASINA KRUŠEVAC                 1. RUDAR BOR

2.ČIGRA KRUŠEVAC                   2. RIBOLOVAC ALEKSINAC

3. RIBARAC TRSTENIK               3. NIŠAVA NIŠ 

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac