2023 ZAJEDNICAMA KLUBOVA U SVIM DISCIPLINAMA

SVIM ZAJEDNICAMА KLUBOVA U SVIM DISCIPLINAMA!!!

OBAVEZNO

U novembru mesecu održati sve redovne sastanke zajednica klubova u svim disciplinama. Termine usaglasiti sa Savezom, koji će pripremuiti svu potrebnu dokumentaciju za sastanke. 

SSRS

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac