2023 PONOVLJENO UPOZORENJE: OBAVEŠTENJE SPORTSKIM STRUČNJACIMA: TRENERIMA, SUDIJAMA I OSTALIM KATEGORIJAMA)

ONOVLJENO UPOZORENJE ( OD 23.06. 2023)

SVIM SPORTSКIM STRUČNJACIMA (TRENERIMA, SUDIJAMA I OSTALIM КATEGORIJAMA)

POŠTOVANI SPORTSКI STRUČNJACI, Кomisija za izdavanje dozvola za rad sportskim stručnjacima, je posle pregleda kompletne dokumentacije utvrdila da veliki broj trenera i sudija nema odgovarajuće ili važeće DOZVOLE ZA RAD. Mnogi su samo položili za sportskog stručnjaka a nisu posle toga ispunili uslove za produženje DOZVOLE ZA RAD. Mnogi nisu sakupili ili prezentovali Savezu dokumentaciju o dokazu sakupljenih akreditovanih bodova već su njihovi klubovi platili godišnju članarinu (sudijsku i(ili ) trenersku.

DOZVOLA ZA RAD SPORTSКIH STRUČNJAКA VAŽI TRI godine i obnavlja se posle tog perioda posle sakupljanja akreditovanih bodova. Molim Vas da proverite da li imate važeću dozvolu za rad. O tome vodite računa VI lično a ne klubovi sa kojim potpisujete ugovor o angažovanju, a posle toga vaši klubovi dolaze u problem. Povedite računa ko ima pravo raditi sa decom (prilog).

SAVEZ daje rok do 01. oktobra da svi sportski stručnjaci (sudije, treneri i ostali) sakupe dokumentaciju i bodove za obnavljanje DOZVOLE ZA RAD.

Ukoliko se ova dokumentacija ne prikupi, smatraće se da je sportski stručnjak odustao od izdavanja dozvole i automatski se briše iz evidencije a samim tim ne može da mu se izda licenca u narednom periodu.

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac