IMG 2efbed30e5ced269b17f1e65d6251014 V

2024 SPIN DRŽAVNO(IZBORNO) 1 i 2 kolo

Na reci Rasini, održaće se 1 i 2 kolo DRŽAVNOG (IZBORNOG) PRVENSTVA

POZIV 1 2 kolo     

PRIJAVA RIBTAK06(doc)          PRIJAVA RIBTAK06(pdf)        

SPISAK PRIJAVLJENIH TAKMIČARA 

 r e z u l t a t i

1 KOLO                                               2 KOLO

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac