ministarstvo190

Pretraga

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

trainerNa osnovu svih ponuda za sportske trenere koje smo dobili od nadležnih visokih škola i fakulteta, najbolju ponudu je dao FAKULTET  SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA IZ NOVOG SADA

Zvanja u okviru zanumanja sportskog trenera jesu:

  1. Trener pripravnik
  2. Opereativni trener
  3. Trener
  4. Trener specijalista
  5. Trener profesor sporta

 Za sticanje zvanja trener pripravnik neophodni su sledeći uslovi:

  1. Završena srednja škola
  2. Završen najmanje program stručnog osposobljavanja II nivoa (koja obuhvata teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 120 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova)

 Za sticanje zvanja Opreativni trener neophodni su sledeći uslovi:

  1. Završena srednja škola
  2. Završen najmanje program stručnog osposobljavanja III nivoa (koja obuhvata teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova), ili završene osnovne strukovne studije u obrazovno-naučnoj oblasti fizičko vaspitanje i sport, sa diplomskim radom iz izabranog sporta.

 Zbog ovih promena, Savez će izvršiti promene u Pravilnicima.

 Savez će potpisati Ugovor sa FAKULTETOM SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA IZ NOVOG SADA.

 Za sticanje zvanja Trener pripravnik nadoknada po polazniku je 15.000,00 dinara + 2.500,00 za troškove stručnih lica ukoliko se predavanja vrše van Novog Sada.

Od ukupno 120 časova, 20 časova će biti teoretska a 100 časova praktična obuka

Za sticanje zvanja Operativni trener nadoknada po polazniku je 22.000,00 dinara + 3.500,00 za troškove stručnih lica ukoliko se predavanja vrše van Novog Sada.

Od ukupno 240 časova, 40 časova će biti teoretska a 200 časova praktična obuka

Broj mesta je za prvi krug ograničen na 30. Zato Vas molimo da se HITNO prijavite. Uplata će se vršiti na tekući račun Saveza 205 -21011- 08 Komercijalna banka.

Zaduženi ispred Saveza: Elezović Nebojša, profesor fizičke kulture, Jelić Bojan, profesor fizičke kulture i Vanja Bolesnikov, menadžer u sportu. Pored njih odrediće se još dva predavača ispred Saveza.

 U PRIJAVI TREBA STAVITI SLEDEĆE PODATKE:

IME I PREZIME

JMBG

ADRESA

PREBIVALIŠTE

KLUB(ORGANIZACIJA)

PODACI O TRENERSKOM STAŽU:(ukoliko ga ima)

Uz to treba dostaviti 2 fotografije( veličina lične karrte)

 

 

Pin It

Prijava Korisnika

Lajkujte nas na Facebook

ministarstvo omladine i sporta

sportski savez srbije logo

reklama2

top