ministarstvo190

Pretraga

40 to Svetsko klupsko prvenstvo 2021

40th Coarse angling World championship for Clubs 2021

SSRS_WC_Serbia_2021.jpg

poziv / invitation

 Canal DTD – Novi Sad SERBIA 

11.10.2021 – 17.10.2021

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

U periodu od 15 do 30 aprila vršena je edukacija sportskih stručnjaka (trenera) i to online. Neki sportski stručnjaci su iskoristili pravo da urade KONTROLNI ISPIT, i na takav način dobiju određeni broj akreditovanih bodova za dobijanje DOZVOLE ZA RAD.

SAVEZ je odredio da sportski stručnjaci dobiju akreditovane bodove i to: 5(pet): 40 bodova, 4(četiri): 30 bodova, 3(tri): 20 bodova i 2(dva) 10 bodova.

REZULTATI KONTROLNIH ISPITA ZA TRENERE (1) do 30.aprila  trainer.gif

Pin It
top