Članovi saveza - počasni

Počasni članovi

Za počasnog člana može biti odlukom Upravnog odbora Saveza imenovano svako lice koja imaju posebne zasluge za rad Saveza ili čije članstvo u Savezu je od posebnog interesa za ostvarivanje ciljeva Saveza i ako priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Saveza i nadležnost Arbitražnog suda za konačno rešavanje svih sporova u koje je uključeno, u skladu sa Statutom Saveza.

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac