2023 OBAVEŠTENJE SPORTSKIM STRUČNJACIMA (SUDIJAMA; TRENERIMA i DR)

images 12

SAVEZ daje rok do 01. oktobra da svi sportski stručnjaci (sudije, treneri i ostali) sakupe dokumentaciju i bodove za obnavljanje DOZVOLE ZA RAD.

Pored toga, SAVEZ će omogućiti svim sportskim stručnjacima (sudijama, trenerima i ostalima) da na predstojećim Svetskim prvenstvima (FIDER i PLOVAК DAME), koja se održavaju u našoj zemlji, svojim učešćem prikupe odgovarajući broj akreditovanih bodoava i to na svakom međunarodnom takmičenju: Glavni sudija 3o bodova; Sektorski sudija i sudija merač 20 bodova; Startni sudija 15 bodova; Trener kao član organizacionog tima ili kao startni sudija 20 bodova

КOMPLETNO OBAVEŠTENJE

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac