ministarstvo190

Pretraga

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

На основу члана 18.Статута Савеза спортских риболоваца Србије, а ускладу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, и Одлуком ВладеРепублике Србије о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19,Скупштина Савеза донела је на електронској седници одржаној дана 12. децембра 2020. године

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ      ODLUKA (pdf)

Pin It
top