ministarstvo190

Pretraga

o savezu

kontakt

reklama

Cannot get Belgrade location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

ZA LICENCIRANJE TAKMIČARA POTREBNO JE POSLATI SLEDEĆU DOKUMENTACIJU

TAKMIČARSKU LICENCU ZA 2018   >>>>           ZAHTEV ZA TAKMIČARSKU LICENCU ZA 2018 GODINU

POTPISAN KODEKS PONAŠANJA  >>>>              OBRAZAC KODEKSA PONAŠANJA ZA TAKMIČARE

UGOVOR SA KLUBOM                 >>>>              OBRAZAC UGOVORa KLUB - TAKMIČAR

UPLATA LICENCE

LEKARSKO UVERENJEl (POVRDA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI)

SLIKA (ZA NOVE TAKMIČARE)

top