ministarstvo190

Pretraga

o savezu

kontakt

reklama

Cannot get Belgrade location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

 ОБАВЕШТЕЊЕ УЗ УГОВОР КЛУБ - ТРЕНЕР

 Документе можете скинути овде     УГОВОР ТРЕНЕР - КЛУБ

 Уговор између клуба и тренера потписује се у три истоветна примерка и печатира од стране клуба .

 Сва три Уговора треба да пошаљете у Савез где се Уговори оверавају.

 У сваком квадратићу, испред ставке у члановима 4,5 и 6 овог Уговора, а које испуњавају Уговорне стране треба ставити крстић ( X)или га видно обележити.

 Непотребне ставке из чланова 4,5 и 6 можете прецртати ( стављањем косе црте ( / ) на месту за попуну)

 Овај Уговор може послужити и као модел за Ваш Уговор, с тим што су обавезни чланови 1,2,7 и 9 а у члановима 4, 5 и 6 можете ставити постојеће ставке и(или) додати измењене или нове.

 На том Уговору мора стајати место за оверу од стране Савеза

 Новонастали односи Уговорне стране могу регулисати Анексима, који се такође морају оверавати у Савезу. У свим овим Уговорима, уговара се надлежност Органа Савеза спортских риболоваца Србије и арбитраже Савеза спортских риболоваца Србије.

                                                                                                                Савез спортских риболоваца Србије.

 OБАВЕШТЕЊЕ УЗ УГОВОР КЛУБ - ТАКМИЧАР

Документе можете скинути овде :         УГОВОР ТАКМИЧАР - КЛУБ      ИСПИСНИЦА     ПРИСТУПНИЦА

Уговор између клуба и такмичара потписује се у три истоветна примерка и печатира од стране клуба .

Сва три Уговора треба да пошаљете у Савез где се Уговори оверавају.

У сваком квадратићу, испред ставке у члановима 3 и 4 овог Уговора, а које испуњавају Уговорне стране треба ставити крстић ( X)или га видно обележити.

 Непотребне ставке из чланова 3 и 4 можете прецртати ( стављањем косе црте ( / ) на месту за попуну)

 Обавезни су сви подаци у заглављу Уговорних страна, а код лица испод 18 година Уговор потписује родитељ.

 Овај Уговор може послужити и као модел за Ваш Уговор, с тим што су обавезни чланови 1,2 и 7 а у члановима 3 и 4 можете ставити постојеће ставке и(или) додати измењене или нове.

На том Уговору мора стајати место за оверу од стране Савеза

 Новонастали односи Уговорне стране могу регулисати Анексима, који се такође морају оверавати у Савезу. У свим овим Уговорима, уговара се надлежност Органа Савеза спортских риболоваца Србије и арбитраже Савеза спортских риболоваца Србије.

                                                                                                              Савез спортских риболоваца Србије.

Prijava Korisnika

Lajkujte nas na Facebook

ministarstvo omladine i sporta

fipsed logo

cips logo

sportski savez srbije logo

reklama2

top