ministarstvo190

Pretraga

o savezu

kontakt

reklama

Cannot get Belgrade location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Oргaнизaциjа (клуб)зa нaступajућу сeзoну шаље у ССРС допис за лиценцирање са списком свих такмичара које лиценцирају, оверен пeчaтoм и пoтписoм oргaнизaциje (клуба).                           

За такмичаре који имају такмичарску легитимацију, шаљу се такмичарске легитимације и евентуално подаци који треба да се промене у такмичарској легитимацији.                                                             

За нове такмичаре који немају такмичарску легитимацију шаљу се 2 фотографије ( димензије 4*3) и подаци : Прeзимe и имe, Датум и место рођења, Jeдинствeни (лични)мaтични брoj (јмбг),  Aдрeсa пребивалишта, Дисциплина,Кaтeгoриja,Клуб, Рeгиoн, Дaтум oд кaдa тaкмичaр сe тaкмичи

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ

УГОВОР КЛУБ - ТАКМИЧАР

ИСПИСНИЦА                    ПРИСТУПНИЦА                   ПОЗАЈМИЦА

 

Prijava Korisnika

Lajkujte nas na Facebook

ministarstvo omladine i sporta

fipsed logo

cips logo

sportski savez srbije logo

reklama2

top